Jumat, 28 Januari 2011

Rian Narai Plaeng Roop BE2549 Lp Kalong Wat Khao Leam


=========================================
Phra Narai sangat dihormati oleh para guru sejak zaman dulu sebagai salah satu dewa yang agung dan Phra Narai adalah salah satu dari 3 dewa utama dalam agama Hindu.
Phra Narai adalah perwujudan dari dewa Visnu , yaitu dewa yang memelihara alam semesta dan dianggap sebagai dewa yang menjaga orang orang yang baik dimana Phra Narai dapat melindungi mereka dari segala mara bahaya , segala hambatan dan kekuatannya dapat melangkahi semua setan.
yantra dari phra narai telah tercatat di buku perang sejak zaman dulu. Jika seseorang memanggil Phra Narai dengan penuh kepercayaan , Sang dewa akan turun membantu orang tersebut. Karakteristik Phra Narai sangat dihormati baik Hindu dan juga Buddhism sejak zaman dahulu kala.
LP galong membuat amulet berisikan symbol magis dan yantra dari phra narai , dimana dipercaya siapa yang memakai symbol magis yang berisikan image phra narai, maka kekuatan dan kekuasaan dari Phra Narai akan senantiasa mengundang seluruh dewa melindungi orang tersebut. Sehingga para setan dan roh akan takut dengan sendirinya.
Karakteristik yant Phra Narai memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa. Dengan kekuatan meditasi LP Galong berkonsentrasi penuh dan mengucapkan permohonan sehingga daripadanya semua kekuatan yantra dari Phra Narai akan memenuhi amulet tersebut . Kekuatan ini diyakini melebihi kekuatan di atas langit dan bumi .
Selain itu, pancaran Phra Narai Plaeng Roop punya kekuatan misterius yang akan menangkal dan melindungi semua bahaya bagi pemakainya. Bahkan ketika pemakainya sengaja bertemu musuh akan menyebabkan musuh untuk melupakan pemakainya , membantu pemakai untuk menghindari dan melarikan diri , ini adalah hal yang sangat luar biasa.
Bahkan ketika senjata tajam ingin melukai kulit , maka dengan kekuatan sacral yantra Phra Narai dan keagungan kekuatan Buddha, maka senjata tersebut tidak akan dapat menyentuh kulit. Jika dalam keadaan terdesak maka kekuatan internal akan muncul dimana daging dan kulit akan dapat menahan bahaya senjata tajam, hal ini disebut kongrapan. Selain itu diyakini dapat membawa keberuntungan bagi pemakainya .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar